Strona główna


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SOKRATES sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Rzeszowie powstał w roku 2002 r. Główny obszar działalności dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni, pediatrzy, pielęgniarki środowiskowo – rodzinne, położna, medycyna szkolna, programy profilaktyczne), rehabilitacji leczniczej oraz medycyny pracy. Większość świadczeń zdrowotnych jest udzielana na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W naszych placówkach prowadzimy akcje szczepień zarówno obowiązkowych, objętych kalendarzem szczepień, jak i dodatkowych, zalecanych przez epidemiologów.
Od momentu powstania staramy się budować markę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego etycznie, świadczącego usługi najwyższej jakości, zarządzanego w nowoczesny sposób.

Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących placówkach:

Przychodnia Rodzinna Nr 1
35-006 Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 4
tel. 17 853 35 76, tel./fax 17 850 72 53
UWAGA
Dla poprawy komfortu Pacjentów uruchomiliśmy dodatkowy nr telefonu:
17 850 72 52

Przychodnia Rodzinna
35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 4B
tel. 17 22 99 222, 17 23 01 919

Ośrodek Zdrowia w Niechobrzu
36-047 Niechobrz 795
tel. 17 850 14 07, tel./fax 17 850 14 08

Ośrodek Zdrowia w Zgłobniu
36-046 Zgłobień 67A
tel. 17 850 14 14, tel./fax 17 850 14 12