Poprawa jakości - akredytacja


W związku z koniecznością zapewnienia najwyższej jakości usług Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SOKRATES sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przystąpił do programu akredytacji podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej. Akredytacja pozwala wdrożyć do codziennej praktyki standardy określające poziom jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług. Posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności, zarówno administracyjnych, lecz przede wszystkim medycznych. W Polsce proces akredytacji podmiotów wykonujących działalność medyczną jest nadzorowany przez Ministra Zdrowia, a podmiotem odpowiedzialnym za proces akredytacji i opracowania standardów akredytacyjnych jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) z siedzibą w Krakowie.

INFORMACJE O PROJEKCIE „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

Prawa pacjenta

ANKIETA