Ankieta


Zwracamy się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety w celu poznania opinii o pracy Naszej Przychodni. Uzyskane informacje będą podstawą do wprowadzenia zmian poprawiających jakość świadczeń oraz zwiększenia komfortu pacjentów korzystających z naszych usług. Ankieta jest w pełni anonimowa.Proszę uzupełnić odpowiedzi:
REJESTRACJA
1. W jaki sposób umówił/a się Pani/Pan na wizytę w Przychodni?
telefonicznie, na określoną godzinę
na miejscu w Przychodni, na określoną godzinę
za pomocą osoby bliskiej/ osób trzecich

2. Jak ocenia Pani/Pan powyższy czas oczekiwania na wyznaczony termin wizyty?
Bardzo krótki
Krótki
Raczej krótki
Długi
Bardzo długi

OCENA PRZYCHODNI
Proszę ocenić naszą Przychodnię pod względem następujących aspektów:
3. Uprzejmość personelu w Rejestracji
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

4. Czystość pomieszczeń
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

5. Wyposażenie i estetyka pomieszczeń
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

6. Czystość toalet
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

7. Oznakowanie gabinetów
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

8. Możliwość pobierania w Przychodni materiału do badań laboratoryjnych
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

9. Możliwość uzgodnienia wizyt domowych
Nie było potrzeby wizyty domowej
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle

10. Możliwość opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu pacjenta
Nie było potrzeby wizyty domowej
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle

Proszę ocenić pracę pielęgniarek pod względem następujących aspektów:
11. Życzliwość
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

12. Wyrażanie się w sposób zrozumiały dla pacjenta
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

13. Staranność wykonywanych zabiegów
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

14. Zapewnienie prywatności/intymności w gabinecie zabiegowym
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Czy w Przychodni może Pani/Pan uzyskać wyczerpujące informacje o:
15. Rodzaju i cenach usług świadczonych w Naszej Przychodni
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebuję takich informacji

16. Prawach pacjenta
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebuję takich informacji

17. Programach profilaktycznych
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebuję takich informacji

WIZYTA U LEKARZA
Proszę ocenić pracę lekarza pod względem aspektów:
18. Ilość czasu poświęconego pacjentowi
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

19. Uważne słuchanie pacjenta
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

20. Zapewnienie prywatności, intymności, nieskrępowania
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

21. Wyrażanie się w sposób zrozumiały dla pacjenta
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

22. Życzliwość lekarza
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Czy podczas wizyty u lekarza uzyskał/a Pani/Pan wyczerpujące informacje o:
23. Stanie zdrowia i chorobie/problemie z którym Pani/Pan się zgłosił
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebują takich informacji

24. Sposobach leczenia
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebują takich informacji

25. Planowanych zabiegach, badaniach, konsultacjach
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebują takich informacji

26. Postępowania w przypadku pogorszenia/braku poprawy stanu zdrowia
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebują takich informacji

27. Możliwości uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i planowaniu leczenia
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebują takich informacji

28. Możliwości obecności osób trzecich podczas konsultacji, po uzyskaniu zgody Pacjenta
Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebują takich informacji

OCENA OGÓLNA
29. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan Naszą Przychodnię?
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

30. Czy poleciłaby/ poleciłby Pani/Pan Naszą Przychodnię innym?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Nie
Zdecydowanie nie

METRYCZKA
31. Ile Pani/Pan ma lat?
0-19
20-39
40-59
60-79
80 i więcej

32. Płeć
Kobieta
Mężczyzna

33. Jakie ma Pani/Pan wykształcenie?
Wyższe
Pomaturalne
Średnie
Zawodowe
Podstawowe

34. Stosunek do czynności zawodowych
Praca zawodowa
Emeryt
Rencista
Bezrobotny
Student/uczeń