Informacje 3

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w woj. podkarpakim wynosiła ok. 90.