Przychodnie

Ośrodek Zdrowia w Niechobrzu

36-047 Niechobrz 795
tel. 17 850 14 07, tel./fax 17 850 14 08

Personel:

Lekarze
dr Ewa Makowska - specjalista medycyny rodzinnej
dr Renata Małecka - pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
dr Anita Małecka - specjalista medycyny rodzinnej
oraz lekarze specjalizacujący się w zakresie medycyny rodzinnej

Pielęgniarki
mgr Karolina Banaszek-Chmiel
Elżbieta Hardyl
Ewa Jajo

Położna
mgr Justyna Kogut

Higienistka szkolna
Jadwiga Nuckowska

Ratownik medyczny, pracownik administracyjny
lic. Kamil Kunysz

Rehabilitant
Piotr Zając