Zapytania ofertowe2.02.2017 r.

Usługa w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu (dowóz pacjentów do placówki DDOM i odwiezienie do miejsca zamieszkania)

Zapytanie ofertowe z załącznikami
16.03.2017 r.

Usługa w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu (dowóz pacjentów do placówki DDOM i odwiezienie do miejsca zamieszkania)

Zapytanie ofertowe z załącznikami

29.03.2017 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.11.2016 r.

Usługa cateringowa (serwis kawowy) podczas szkolenia „Proces usprawniania osoby niesamodzielnej” w latach 2016 – 2018

Zapytanie ofertowe z załącznikami

8.12.2016 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3.11.2016 r.

Świadczenie usług przez laboratorium medyczne na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu

Zapytanie ofertowe z załącznikami

16.11.2016 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.09.2016 r.

Przewóz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu (dowóz do placówki DDOM i odwiezienie do miejsca zamieszkania)

Zapytanie ofertowe z załącznikami

30.09.2016 r. - Unieważnienie postępowania

12.09.2016 r.

Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii

Zapytanie ofertowe z załącznikami

22.09.2016 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielanie świadczeń w zakresie terapii zajęciowej oraz opieki psychologicznej na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu

Zapytanie ofertowe z załącznikami

22.09.2016 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.09.2016 r.

Przewóz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu (dowóz do placówki DDOM i odwiezienie do miejsca zamieszkania)

Zapytanie ofertowe z załącznikami

16.09.2016 r. - Unieważnienie postępowania

Usługa w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu (dowóz pacjentów do placówki DDOM i odwiezienie do miejsca zamieszkania)

Zapytanie ofertowe z załącznikami

16.09.2016 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.08.2016 r.

Świadczenie usług przez laboratorium medyczne na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu

Zapytanie ofertowe z załącznikami
26.08.2016 r.

Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu

Zapytanie ofertowe z załącznikami

16.09.2016 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.07.2016 r.

Roboty budowlano-montażowe związane z zainstalowaniem windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacje o ogłoszeniu
Zapytanie ofertowe z załącznikami
Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 3 (wersja edytowalna)

Dokumentacja projektowa dotycząca budowy szybu windowego
Winda 1
Winda 2
Winda 3

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego
Odpowiedzi na pytania

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powiadomienie
20.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu

Zapytanie ofertowe z załącznikami