Placówki NZOZ Sokrates udzielają świadczeń zdrowotnych dla uchodźców z Ukrainy między innymi w zakresie: porad lekarskich, ustalania indywidualnego kalendarza szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży, realizacji szczepień ochronnych oraz szczepień p/COVID-19.

Заклади NZOZ Sokrates надають медичні послуги для біженців з України, зокрема: медичні консультації, встановлення індивідуального графіка
профілактичних щеплень дітей та підлітків, проведення профілактичних щеплень та щеплень проти COVID-19.