dr hab. n. med. lek. Przemysław Pacan
prof. UR
specjalista psychiatrii dorosłych

 

Ukończył w 1993 r. Akademię Medyczną we Wrocławiu.
W latach 1994-2019 zatrudniony w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W latach 2002-2004 dyrektor ds. lecznictwa oraz po. ordynatora Oddziału III Całodobowego w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu.
Aktualnie od października 2019 r. ordynator Oddziału I Całodobowego w Szpitalu Psychiatrycznym (DCZP Sp. z o.o.) we Wrocławiu; od października 2020 r. zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Doświadczenie zawodowe: od ukończenia studiów praca zarówno w oddziałach stacjonarnych i w oddziale dziennym psychiatrycznym; psychiatria konsultacyjna (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze); psychiatria ambulatoryjna - poradnie zdrowia psychicznego, prywatna praktyka lekarska.
Ponad 25 lat pracy jako nauczyciel akademicki - wykładowca psychiatrii dla studentów medycyny, autor ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu psychiatrii.
Posiada również doświadczenie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym.
Od 1998 r. prowadzi Prywatny Gabinet Psychiatryczny.
W ramach indywidualnej praktyki psychiatrycznej, poza wizytami w gabinecie, świadczy również wizyty domowe. Sporządza prywatne opinie sądowe (po wcześniejszym zapoznaniu się z przedmiotem sprawy) w sprawach cywilnych.
Ukończył w 1999 r. kurs terapii psychodynamicznej.

 


lek. Aleksandra Brożbar
lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka
specjalizantka z psychiatrii dorosłych

 

Absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Koszycach. Na co dzień pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Rzeszowie. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę z zakresu psychiatrii uczestnicząc w konferencjach, kursach oraz czytając specjalistyczną literaturę. W pracy stawia na empatię oraz holistyczne podejście do problemów pacjentów.

 


lek. Maria Mrozek  
lek. Maria Mrozek
specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży

 

Lekarka, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, przez 8 lat pracowała w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i młodzieży w Łańcucie, obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Autyzmu.


lek. Maria Mrozek  
mgr inż. Aleksandra Rodzoń-Wawrzyniak
psychodietetyczka, dietetyczka

 

Absolwentka Żywienia Człowieka i Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Regularnie poszerza swoją wiedzę na szkoleniach (na przykład z żywienia w IBS czy SIBO) oraz na konferencjach i we własnym zakresie, śledząc najnowsze doniesienia naukowe. Opiera swoją praktykę o EBM (Evidence Based Medicine), a więc wiedzę żywieniową opartą na badaniach naukowych, a nie popularnych mitach. Posiada tytuł Specjalisty Przyjaznego Mózgowi przyznany przez Ogólnopolską Konferencję „Psychika a Dietetyka”.
Obecnie współpracuje online z pacjentami potrzebującymi diety redukcyjnej, diety w schorzeniach lub chorobach dietozależnych i w innych jednostkach chorobowych oraz z pacjentami z zaburzeniami odżywiania. Specjalizuje się także w dietach wegetariańskich i wegańskich. Stawia na holistyczne i elastyczne podejście do zmiany nawyków żywieniowych.

 


mgr Kamila Witek-Oboza  
mgr Kamila Witek-Oboza
psycholożka, psychoterapeutka

 

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od dekady buduje doświadczenie zawodowe realizując zadania zarówno psychologa-diagnosty, badając predyspozycje osób starających się o bycie rodziną zastępczą, jak i psychoterapeuty. W zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii pracuje z osobami przeżywającymi trudności emocjonalne oraz kryzysy życiowe (m. in. problemy w relacjach z innymi, kryzysy partnerskie, trudności wychowawcze w relacjach z dziećmi, żałoba po utracie bliskiej osoby, depresja, niepokój i lęk). 

Posiada doświadczenie zarówno w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, jak również terapii rodzinnej oraz małżeńskiej.

W pracy terapeutycznej bazuje przede wszystkim na założeniach podejścia systemowego, które szczególną uwagę poświęca relacjom i wzajemnym oddziaływaniom pomiędzy osobami w rodzinie. Korzysta również z teorii nurtu psychodynamicznego.

W swojej pracy kładzie nacisk na przestrzeganie zasad etycznych Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Dba o to, aby spotkania terapeutyczne odbywały się z poszanowaniem wartości drugiego człowieka, w atmosferze zaufania oraz zrozumienia. Stałe rozwija swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. mgr Katarzyna Bukała
psycholożka, psychoterapeutka

 

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji (po IV roku szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Prowadzi poradnictwo i psychoterapię indywidualną dla dzieci od 7 roku życia, młodzieży i dorosłych. Pracuje głównie z osobami zmagającymi się z niską samooceną, zaburzeniami lękowymi i nastroju oraz przeżywającymi rozmaite kryzysy życiowe.
W pracy psychoterapeutycznej opiera się na założeniach i metodach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zwracając także dużą uwagę na jakość relacji z pacjentem. Dba o dobrą komunikację z pacjentem, opartą na zaufaniu i transparentności.
Zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe w pracy z różnorodnymi grupami wiekowymi prowadząc poradnictwo, psychoterapię i konsultacje oraz grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców i pedagogów, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Odbyła staże kliniczne w szpitalach psychiatrycznych, na oddziale dla dzieci i młodzieży, jak i na oddziale dla osób dorosłych. Ma także doświadczenie szkoleniowe i edukacyjne w obszarze psychologii klinicznej i pomocy psychologicznej.
Stale podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach dotyczących psychoterapii (m.in. Racjonalna Terapia Zachowania; Terapia Dialektyczno-Behawioralna: Wprowadzenie. Praca z młodzieżą i dorosłymi z zagrożeniem samobójczym; Konceptualizacja i terapia problemów z kontrolą i regulacją emocji; Terapia poznawczo-behawioralna i dialektyczno-behawioralna w leczeniu zaburzeń odżywiania; Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym; Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży; Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem; Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne i inne z nimi związane).
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej, pracuje pod stałą superwizją. Stosuje się do norm zawartych w kodeksie etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.  


mgr Daniel Hanusiewicz
mgr Daniel Hanusewicz
psychoterapeuta

 

Pedagog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Jest absolwentem dwustopniowych, czteroletnich studiów z psychoterapii poznawczo- behawioralnej certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) na Uniwersytecie SWPS. Ukończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II na kierunku pedagogika, posiada kwalifikacje z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Aktualnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta - psychoterapeuty w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Był wychowawcą w Domu Dziecka nr 1 w Jarosławiu, odbywał staż w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, pracował też jako nauczyciel – terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym im. K. Rajtar w Jarosławiu i jako asystent osoby niepełnosprawnej w projekcie „Prowadzenie Rehabilitacji Społecznej w Domu Samodzielności PSONI Koło w Jarosławiu”. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosił, uczestnicząc w różnych szkoleniach, m.in. ,,Transdiagnostyczne podejście do terapii perfekcjonizmu’’, ,,Dialog motywujący i terapia poznawczo- behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych’’, ,,Terapia metapoznawcza’’, ,,Praca własna w oparciu o terapię schematów’’, ,,Dialog motywujący w procesie terapeutycznym’’, ,,Dysfunkcje seksualne- psychoterapia w podejściu poznawczo- behawioralnym’’. W naszym Centrum Psychiatrii i Psychoterapii mgr Hanusiewicz w każdą sobotę prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym młodzieży od lat 16-tu oraz dorosłych.


mgr inż. Dominika Kaczor
mgr inż. Dominika Kaczor
psychodietetyczka, dietetyczka, edukatorka żywieniowa w trakcie studiów z psychologii

 

Od ponad 11 lat pracuje z pacjentem oraz wspiera jego rodzinę.
Specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania m.in. takich jak anoreksja, otyłość, bulimia, kompulsywne objadanie się. Wspomaga terapię dzieci z autyzmem, alergią, nietolerancją pokarmową oraz insulinoopornością.
Posiada szeroką wiedzę z zakresu selektywności pokarmowej w tym neofobii żywieniowej, wybiórczości pokarmowej czy ARFID.
Opracowuje diety uwarunkowane schorzeniem pacjenta w tym diety redukcyjne, rehabilitacyjne czy eliminacyjne.
Przez lata współpracowała z licznymi instytucjami prowadząc szkolenia, warsztaty, prelekcje, a także konferencje z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania, żywienia oraz żywności ekologicznej.
Charakteryzuje się bogatym doświadczeniem, które uzyskała dzięki pracy w:
Fundacji Żywieniowe ABC; Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci; prywatnym ośrodku leczącym zaburzenia odżywiania; pracy w gabinetach dietetycznych w Rzeszowie.
Swoją pracę traktuje jako misję niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ciągle podnosi swoje kompetencje, ukończyła szereg szkoleń, kursów, konferencji:
- „Zachowanie autoagresywny u dzieci i młodzieży” w Centrum Terapii Dialog;
- „Zaburzenia odżywiania związane z przejadaniem się” w Centrum Terapii Dialog;
- „Zaburzenia odżywiania dzieci” w Konferencji Good Food;
- „Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refleksowej” w Fundacji In Corpore;
- „Specjalista przyjazny insulinoopornym SOIT” w Fundacji Insulinooporność;
- „Terapeuta karmienia” w Teczce Logopedy;
- „Edukator żywieniowy” w Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy;
- „Żywienie dzieci wczoraj i dziś” w Konferencji Naukowo Szkoleniowa;
- „Reakcje - zaburzenia odżywiania” w Psychologii w Polsce;
- „Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne” w MEDIUS;
- „Dietetyk” w Akademii Dietetyki;
- „Wykorzystanie techniki PCR w diagnostyce otyłości” w Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość;
- „Interpretacja nietolerancji pokarmowej i praktyczne zastosowanie diety eliminacyjnej” w Cambridge Diagnostics.
Ukończyła poniższe uczelnie:
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Podyplomowe studia menedżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych;
- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z Siedzibą w Lublinie - Studia podyplomowe na kierunku - Psychodietetyka;
- Politechnika Rzeszowska - Studium pedagogiczne;
- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z Siedzibą w Lublinie - Studia podyplomowe na kierunku - Dietetyka i planowanie żywienia;
- Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Biologiczno-Rolniczy na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Rolnictwo - Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Przetwórstwo spożywcze.


lek. Mateusz Klukowski  
lek. Mateusz Klukowski
specjalista psychiatrii dorosłych