lek. Aleksandra Brożbar
lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka
specjalizantka z psychiatrii dorosłych

 

Absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Koszycach. Na co dzień pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Rzeszowie. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę z zakresu psychiatrii uczestnicząc w konferencjach, kursach oraz czytając specjalistyczną literaturę. W pracy stawia na empatię oraz holistyczne podejście do problemów pacjentów.

 


lek. Maria Mrozek  
lek. Maria Mrozek
specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży

 

Lekarka, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, przez 8 lat pracowała w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i młodzieży w Łańcucie, obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Autyzmu.


mgr Kamila Witek-Oboza  
mgr Kamila Witek-Oboza
psycholożka, psychoterapeutka

 

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od dekady buduje doświadczenie zawodowe realizując zadania zarówno psychologa-diagnosty, badając predyspozycje osób starających się o bycie rodziną zastępczą, jak i psychoterapeuty. W zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii pracuje z osobami przeżywającymi trudności emocjonalne oraz kryzysy życiowe (m. in. problemy w relacjach z innymi, kryzysy partnerskie, trudności wychowawcze w relacjach z dziećmi, żałoba po utracie bliskiej osoby, depresja, niepokój i lęk). 

Posiada doświadczenie zarówno w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, jak również terapii rodzinnej oraz małżeńskiej.

W pracy terapeutycznej bazuje przede wszystkim na założeniach podejścia systemowego, które szczególną uwagę poświęca relacjom i wzajemnym oddziaływaniom pomiędzy osobami w rodzinie. Korzysta również z teorii nurtu psychodynamicznego.

W swojej pracy kładzie nacisk na przestrzeganie zasad etycznych Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Dba o to, aby spotkania terapeutyczne odbywały się z poszanowaniem wartości drugiego człowieka, w atmosferze zaufania oraz zrozumienia. Stałe rozwija swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. mgr Katarzyna Bukała
psycholożka, psychoterapeutka

 

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji (po IV roku szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Prowadzi poradnictwo i psychoterapię indywidualną dla dzieci od 7 roku życia, młodzieży i dorosłych. Pracuje głównie z osobami zmagającymi się z niską samooceną, zaburzeniami lękowymi i nastroju oraz przeżywającymi rozmaite kryzysy życiowe.
W pracy psychoterapeutycznej opiera się na założeniach i metodach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zwracając także dużą uwagę na jakość relacji z pacjentem. Dba o dobrą komunikację z pacjentem, opartą na zaufaniu i transparentności.
Zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe w pracy z różnorodnymi grupami wiekowymi prowadząc poradnictwo, psychoterapię i konsultacje oraz grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców i pedagogów, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Odbyła staże kliniczne w szpitalach psychiatrycznych, na oddziale dla dzieci i młodzieży, jak i na oddziale dla osób dorosłych. Ma także doświadczenie szkoleniowe i edukacyjne w obszarze psychologii klinicznej i pomocy psychologicznej.
Stale podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach dotyczących psychoterapii (m.in. Racjonalna Terapia Zachowania; Terapia Dialektyczno-Behawioralna: Wprowadzenie. Praca z młodzieżą i dorosłymi z zagrożeniem samobójczym; Konceptualizacja i terapia problemów z kontrolą i regulacją emocji; Terapia poznawczo-behawioralna i dialektyczno-behawioralna w leczeniu zaburzeń odżywiania; Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym; Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży; Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem; Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne i inne z nimi związane).
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej, pracuje pod stałą superwizją. Stosuje się do norm zawartych w kodeksie etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.  


mgr Daniel Hanusiewicz
mgr Daniel Hanusewicz
psychoterapeuta

 

Pedagog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Jest absolwentem dwustopniowych, czteroletnich studiów z psychoterapii poznawczo- behawioralnej certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) na Uniwersytecie SWPS. Ukończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II na kierunku pedagogika, posiada kwalifikacje z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Aktualnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta - psychoterapeuty w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Był wychowawcą w Domu Dziecka nr 1 w Jarosławiu, odbywał staż w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, pracował też jako nauczyciel – terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym im. K. Rajtar w Jarosławiu i jako asystent osoby niepełnosprawnej w projekcie „Prowadzenie Rehabilitacji Społecznej w Domu Samodzielności PSONI Koło w Jarosławiu”. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosił, uczestnicząc w różnych szkoleniach, m.in. ,,Transdiagnostyczne podejście do terapii perfekcjonizmu’’, ,,Dialog motywujący i terapia poznawczo- behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych’’, ,,Terapia metapoznawcza’’, ,,Praca własna w oparciu o terapię schematów’’, ,,Dialog motywujący w procesie terapeutycznym’’, ,,Dysfunkcje seksualne- psychoterapia w podejściu poznawczo- behawioralnym’’. W naszym Centrum Psychiatrii i Psychoterapii mgr Hanusiewicz w każdą sobotę prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym młodzieży od lat 16-tu oraz dorosłych.