dr hab. n. med. lek. Przemysław Pacan
prof. UR
specjalista psychiatrii dorosłych

 

Ukończył w 1993 r. Akademię Medyczną we Wrocławiu.
W latach 1994-2019 zatrudniony w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W latach 2002-2004 dyrektor ds. lecznictwa oraz po. ordynatora Oddziału III Całodobowego w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu.
Aktualnie od października 2019 r. ordynator Oddziału I Całodobowego w Szpitalu Psychiatrycznym (DCZP Sp. z o.o.) we Wrocławiu; od października 2020 r. zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Doświadczenie zawodowe: od ukończenia studiów praca zarówno w oddziałach stacjonarnych i w oddziale dziennym psychiatrycznym; psychiatria konsultacyjna (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze); psychiatria ambulatoryjna - poradnie zdrowia psychicznego, prywatna praktyka lekarska.
Ponad 25 lat pracy jako nauczyciel akademicki - wykładowca psychiatrii dla studentów medycyny, autor ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu psychiatrii.
Posiada również doświadczenie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym.
Od 1998 r. prowadzi Prywatny Gabinet Psychiatryczny.
Sporządza prywatne opinie sądowe (po wcześniejszym zapoznaniu się z przedmiotem sprawy) w sprawach cywilnych.
Ukończył w 1999 r. kurs terapii psychodynamicznej.

 


lek. Aleksandra Brożbar
lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka
specjalistka psychiatrii dorosłych

 

Absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Koszycach. Jest specjalistką psychiatrii dorosłych. Na co dzień pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Rzeszowie. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę z zakresu psychiatrii uczestnicząc w konferencjach, kursach oraz czytając specjalistyczną literaturę. W pracy stawia na empatię oraz holistyczne podejście do problemów pacjentów.

 


lek. Maria Mrozek  
lek. Maria Mrozek
specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży

 

Lekarka, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, przez 8 lat pracowała w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i młodzieży w Łańcucie, obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Autyzmu. Przyjmuje tylko dzieci poniżej 11. roku życia.


lek. Klaudia Zdeb  
lek. Klaudia Zdeb

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym w Lublinie, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych oraz lekarzem POZ. Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Rzeszowie w Oddziale Psychiatrii Ogólnej oraz w POZ. Specjalizowała się także w zakresie medycyny rodzinnej, dzięki czemu w swojej pracy kładzie szczególny nacisk nie tylko na zdrowie psychiczne, ale też aspekt dobrostanu fizycznego swoich pacjentów. Swoim podopiecznym pomaga holistycznie. W postępowaniu terapeutycznym dba o poszanowanie godności i niezależności każdego pacjenta oraz o komfort biopsychospołeczny. Stale podnosi swoje kompetencje, biorąc udział w licznych konferencjach naukowych, kursach, czytając najnowsze wytyczne oraz specjalistyczną literaturę. Prywatnie miłośniczka zwierząt, ogrodnictwa, sztuki, muzyki i literatury.


lek. Agata Forkasiewicz 
lek. Agata Forkasiewicz
certyfikowany lekarz medycyny stylu życia

 

Certyfikowany lekarz medycyny stylu życia, absolwentka American College of Lifestyle Medicine, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Posiada międzynarodowy certyfikat trenera przygotowania motorycznego ASCA, jest trenerką personalną, Olimpijką z Rio 2016, a także wieloletnią członkinią kadry narodowej lekkiej atletyki.
Doskonale zna wpływ zdrowego trybu życia na zapobieganie chorobom, anti-ageing, przywrócenie balansu hormonalnego, smukłą sylwetkę i podniesienie jakości życia przez zaimplementowanie popartych naukowo procedur medycyny stylu życia.


mgr Kamila Witek-Oboza  
mgr Kamila Witek-Oboza
psycholożka, psychoterapeutka

 

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od dekady buduje doświadczenie zawodowe realizując zadania zarówno psychologa-diagnosty, badając predyspozycje osób starających się o bycie rodziną zastępczą, jak i psychoterapeuty. W zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii pracuje z osobami przeżywającymi trudności emocjonalne oraz kryzysy życiowe (m. in. problemy w relacjach z innymi, kryzysy partnerskie, trudności wychowawcze w relacjach z dziećmi, żałoba po utracie bliskiej osoby, depresja, niepokój i lęk). 

Posiada doświadczenie zarówno w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, jak również terapii rodzinnej oraz małżeńskiej.

W pracy terapeutycznej bazuje przede wszystkim na założeniach podejścia systemowego, które szczególną uwagę poświęca relacjom i wzajemnym oddziaływaniom pomiędzy osobami w rodzinie. Korzysta również z teorii nurtu psychodynamicznego.

W swojej pracy kładzie nacisk na przestrzeganie zasad etycznych Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Dba o to, aby spotkania terapeutyczne odbywały się z poszanowaniem wartości drugiego człowieka, w atmosferze zaufania oraz zrozumienia. Stałe rozwija swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 


mgr inż. Dominika Kaczor
mgr inż. Dominika Kaczor
psychodietetyczka, dietetyczka, edukatorka żywieniowa w trakcie studiów z psychologii

 

Od ponad 11 lat pracuje z pacjentem oraz wspiera jego rodzinę.
Specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania m.in. takich jak anoreksja, otyłość, bulimia, kompulsywne objadanie się. Wspomaga terapię dzieci z autyzmem, alergią, nietolerancją pokarmową oraz insulinoopornością.
Posiada szeroką wiedzę z zakresu selektywności pokarmowej w tym neofobii żywieniowej, wybiórczości pokarmowej czy ARFID.
Opracowuje diety uwarunkowane schorzeniem pacjenta w tym diety redukcyjne, rehabilitacyjne czy eliminacyjne.
Przez lata współpracowała z licznymi instytucjami prowadząc szkolenia, warsztaty, prelekcje, a także konferencje z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania, żywienia oraz żywności ekologicznej.
Charakteryzuje się bogatym doświadczeniem, które uzyskała dzięki pracy w:
Fundacji Żywieniowe ABC; Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci; prywatnym ośrodku leczącym zaburzenia odżywiania; pracy w gabinetach dietetycznych w Rzeszowie.
Swoją pracę traktuje jako misję niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ciągle podnosi swoje kompetencje, ukończyła szereg szkoleń, kursów, konferencji:
- „Zachowanie autoagresywny u dzieci i młodzieży” w Centrum Terapii Dialog;
- „Zaburzenia odżywiania związane z przejadaniem się” w Centrum Terapii Dialog;
- „Zaburzenia odżywiania dzieci” w Konferencji Good Food;
- „Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refleksowej” w Fundacji In Corpore;
- „Specjalista przyjazny insulinoopornym SOIT” w Fundacji Insulinooporność;
- „Terapeuta karmienia” w Teczce Logopedy;
- „Edukator żywieniowy” w Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy;
- „Żywienie dzieci wczoraj i dziś” w Konferencji Naukowo Szkoleniowa;
- „Reakcje - zaburzenia odżywiania” w Psychologii w Polsce;
- „Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne” w MEDIUS;
- „Dietetyk” w Akademii Dietetyki;
- „Wykorzystanie techniki PCR w diagnostyce otyłości” w Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość;
- „Interpretacja nietolerancji pokarmowej i praktyczne zastosowanie diety eliminacyjnej” w Cambridge Diagnostics.
Ukończyła poniższe uczelnie:
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Podyplomowe studia menedżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych;
- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z Siedzibą w Lublinie - Studia podyplomowe na kierunku - Psychodietetyka;
- Politechnika Rzeszowska - Studium pedagogiczne;
- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z Siedzibą w Lublinie - Studia podyplomowe na kierunku - Dietetyka i planowanie żywienia;
- Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Biologiczno-Rolniczy na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Rolnictwo - Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Przetwórstwo spożywcze.


lek. Mateusz Klukowski  
mgr Łukasz Darłak
psycholog, psychoterapeuta

 

Tytuł magistra psychologii uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2017 roku, pięć lat później ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie zintegrowanym na University of East London (szkolenie akredytowane przez BACP, British Association for Counselling and Psychotherapy).

Doświadczenie w obszarze psychologii zdobywał na oddziałach w szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie (oddział leczenia zaburzeń osobowości i nerwic, oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, oddział ogólnopsychiatryczny), w ośrodku rehabilitacji psychiatrycznej Hope Place (Anglia) oraz w centrum psychoterapii The Awareness Centre (Londyn), gdzie pracował w trakcie studiów z psychoterapii, pomagając pacjentom zdrowiejącym z epizodów psychotycznych, depresji, lęku, uzależnień, zaburzeń osobowości oraz prób samobójczych.

Ponieważ obecnie mieszka i pracuje w Kornwalii (Truro Helath Park), w ramach współpracy z NZOZ Sokrates oferuje wyłącznie sesje online. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.