fepr pl podk ueefsi

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokrates Sp. z o.o. Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "E-usługi NZOZ Sokrates".

 

Przedmiotem projektu jest modernizację obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej w tym zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i medycznego oraz oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług. Projekt swoim zakresem obejmuje również integrację z PSIM/RCIM.

 

Głównym celem projektu jest wprowadzenie w NZOZ Sokrates i zaoferowanie pacjentom placówki w Rzeszowie (Siemiradzkiego i Graniczna), Zgłobniu oraz Niechobrzu nowoczesnych e-usług zdrowotnych w zakresie: E-Informacja, E-Rejestracja, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która umożliwi udostępnianie pacjentom placówki usług z zakresu e-Informacji, e-Rejestracji oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także podniesie jakość użytkowanych systemów dziedzinowych do poziomu wymaganego przepisami prawa.

 

Wartość projektu: 1 066 305,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 899 015,25 PLN