W zakresie Medycyny Pracy świadczymy szeroki panel usług. Od badań wstępnych po okresowe. Wykonujemy badania pracowników na wszystkie stanowiska, w tym badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, dla osób wykonujących prace podwodne, mających kontakt z promieniowaniem jonizującym, marynarzy, strażaków OSP, wydajemy świadectwa kwalifikacji zawodowych dla kierowców zawodowych. Badamy i wydajemy stosowne orzeczenia kandydatom na kierowców wszystkich kategorii.

Miejsca wykonywania świadczeń z zakresu medycyny pracy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SOKRATES
35-006 Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 4
tel. 17 853 35 76, 17 850 72 52

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SOKRATES
36-046 Zgłobień 67A
tel. 17 850 14 14, tel./fax 17 850 14 12