Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – pierwszorazowa (lek. Maria Mrozek)

200 zł

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – kontynuacja (lek. Maria Mrozek)

150 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – pierwszorazowa (lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka)

170 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – kontynuacja  (lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka)

140 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała, mgr Daniel Hanusiewicz)

120 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała, mgr Daniel Hanusiewicz)

120 zł

Psychoterapia indywidualna dzieci > 7 r.ż. (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała)

120 zł

Konsultacje wychowawcze (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała)

120 zł

Terapia par i małżeństw (mgr Kamila Witek-Oboza)

180 zł

Przygotowanie opinii przez psychologa (mgr Katarzyna Bukała)

150 zł

Poradnictwo psychologiczne, konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii - dorośli, dzieci i młodzież ( mgr Katarzyna Bukała)

100 zł