Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – pierwszorazowa (lek. Maria Mrozek)

300 zł

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – kontynuacja (lek. Maria Mrozek)

200 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – pierwszorazowa (lek. Mateusz Klukowski)

200 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – kontynuacja (lek. Mateusz Klukowski)

150 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – pierwszorazowa (lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka)

170 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – kontynuacja  (lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka)

140 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała)

120 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała)

120 zł

Psychoterapia indywidualna dzieci > 7 r.ż. (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała)

120 zł

Konsultacje wychowawcze (mgr Kamila Witek-Oboza, mgr Katarzyna Bukała)

120 zł

Terapia par i małżeństw (mgr Kamila Witek-Oboza)

180 zł

Przygotowanie opinii przez psychologa (mgr Katarzyna Bukała)

150 zł

Poradnictwo psychologiczne, konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii - dorośli, dzieci i młodzież ( mgr Katarzyna Bukała)

100 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – pierwszorazowa (dr hab. n. med. Przemysław Pacan, prof. UR)

350 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – kontynuacja (dr hab. n. med. Przemysław Pacan, prof. UR)

220 zł

Pierwszorazowa konsultacja psychodietetyczna (mgr inż. Dominika Kaczor)

200 zł

Konsultacja psychodietetyczna kontrolna (mgr inż. Dominika Kaczor)

150 zł

Plan żywieniowy (mgr inż. Dominika Kaczor)

250 zł

Pierwszorazowa konsultacja dietetyczna (mgr inż. Dominika Kaczor)

180 zł

Konsultacja dietetyczna kontrolna (mgr inż. Dominika Kaczor)

150 zł

Plan żywieniowy (mgr inż. Dominika Kaczor)

200 – 300 zł