Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – pierwszorazowa (lek. Maria Mrozek)

300 zł

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – kontynuacja (lek. Maria Mrozek)

200 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – pierwszorazowa (lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka)

230 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – kontynuacja  (lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka)

190 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – pierwszorazowa (lek. Klaudia Zdeb)

250 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – kontynuacja  (lek. Klaudia Zdeb)

200 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych (mgr Kamila Witek-Oboza)

140 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych (mgr Urszula Bieda)

160 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży (mgr Kamila Witek-Oboza)

140 zł

Psychoterapia indywidualna dzieci > 7 r.ż. (mgr Kamila Witek-Oboza)

140 zł

Konsultacje wychowawcze (mgr Kamila Witek-Oboza)

140 zł

Terapia par i małżeństw (mgr Kamila Witek-Oboza)

210 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych w j. polskim i angielskim (mgr Łukasz Darłak)

150 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – pierwszorazowa (dr hab. n. med. Przemysław Pacan, prof. UR)

380 zł

Konsultacja psychiatryczna dorosłych – kontynuacja (dr hab. n. med. Przemysław Pacan, prof. UR)

240 zł

Pierwszorazowa konsultacja psychodietetyczna (mgr inż. Dominika Kaczor)

200 zł

Konsultacja psychodietetyczna kontrolna (mgr inż. Dominika Kaczor)

150 zł

Plan żywieniowy (mgr inż. Dominika Kaczor)

250 zł

Pierwszorazowa konsultacja dietetyczna (mgr inż. Dominika Kaczor)

180 zł

Konsultacja dietetyczna kontrolna (mgr inż. Dominika Kaczor)

150 zł

Plan żywieniowy (mgr inż. Dominika Kaczor)

200 – 300 zł