Poradnia medycyny sportowej
35-006 Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 4,
tel. 17 853 35 76, tel./fax 17 850 72 52

Udzielamy świadczeń w ramach umowy z NFZ, osobom do 21 roku życia na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Ponadto, istnieje możliwość uzyskania świadczeń komercyjnych w zakresie medycyny sportowej dla wszystkich grup wiekowych.